web tracking
Kontakt:+372 636 3895
 • Ühiskond
  …ühiskonda on vaja toetada.

  Me toetame ühiskondlikke algatusi nii kohalikul kui ka üleilmsel tasandil. Lisaks toetame ka erinevaid innovatiivseid tegevusi oma turustusahela raames. Me toetame ühiskondlikke algatusi nii kohalikul kui ka üleilmsel tasandil. Lisaks toetame ka erinevaid innovatiivseid tegevusi oma turustusahela raames.

  Globaalne kokkulepe

  Eesmärk  
  Kehtestada jätkusuutlikud ja sotsiaalset vastutustunnet kandvad tegevuskavad, mis tuginevad üldtunnustatud raamistikule.

  Tegevus  
  Kõik Selecta kontserni tegevuskavad ja kogu äritegevus on kooskõlas ÜRO globaalse kokkuleppega, mille puhul on tegu maailma kõige ulatuslikuma ettevõtete vabatahtliku vastutuse algatusega. 

  UNICEF

  Eesmärk
  Toetada järgmise kolme aasta vältel Gambias UNICEFi projekti WASH (vesi, sanitaartingimused ja hügieen).

  Tegevus  
  Iga uue Seattle’i veejahuti müügist annetab Selecta kontsern 20 eurot UNICEFi WASH-projektile.

  WASH-projektiga varustatakse puhta joogiveega Gambia Upper Riveri piirkonda – piirkonda, mida peetakse riigi üheks kõige vaesemaks piirkonnaks.

  Kohalikes koolides, esmatasandi meditsiiniasutustes ja avalikes kohtades tagatakse juurdepääs puhtale veele – see tähendab seda, et puhas vesi ja elementaarsed sanitaartingimused muutuvad kättesaadavaks üle 25 000 inimesele.