web tracking
Kontakt:+372 636 3895
 • Töökoht
  …tagada tuleb turvaline ja meeldiv töökoht.

  Me oleme pühendunud töötervise ja -ohutuse tagamisele, samuti soovime, et töötajad naudiksid meie ettevõttes töötamist.

  Koolitus ja arendus

  Eesmärk 
  Tagada, et kõik töötajad saaksid Selectas töötamise ajal pidevalt ennast täiendada. 

  Tegevus 
  Uutele töötajatele tutvustatakse põhjalikult ettevõtet ja neid koolitatakse meie juures töötamise ajal pidevalt. Tänu sellele otsustavad väga paljud töötajad veeta väga suure osa oma karjäärist meie juures ja teevad meie juures suuri edusamme. 

  Teavitamine

  Eesmärk 
  Me usume, et töötajate kaasamine on nende tulemuslikkuse ja tööga rahulolu seisukohast väga oluline tegur. Ettevõttesisese suhtluse eesmärk on seega toetada töötajate kaasamist sellega, et me kuulame ära, mida meie töötajatel on meile öelda, ning pakume neile teavet ja tuge, mida nad vajavad selleks, et: 

  • mõista Selecta eesmärke ja strateegiat; 
  • aidata meil saavutada oma eesmärke ja viia oma strateegiat ellu nende töö kaudu ja nii iga päev; 
  • leida rahuldust oma töös. 


  Tegevus 
  Kaks korda aastas korraldame kogu kontserni töötajate seas arvamusküsitluse. Tutvustame uutele töötajatele põhjalikult Selectat. Suhtleme töötajatega korrapäraselt teabetundide käigus ning avaldame teavet ettevõttes toimunud muutuste ja töötajate saavutuste kohta. Me toetame muutuste elluviimist järjepideva suhtlemisega – me selgitame inimestele toimuvat; seda, miks me muudatusi teeme, ja ka seda, mida see asjaosalistele kaasa toob. Samuti korraldame teabevahetust meeskondadega, kes uusi tooteid tutvustavad ja müüvad ning uusi ostukoha kontseptsioone välja töötavad. 

  Tervis ja ohutus

  Eesmärk 
  Tagada sujuv ja ohutu äritegevus Selecta töötajate, klientide meeskonna ning ka kõigi teiste inimeste seas. 

  Tegevus 
  Kasutame terves kontsernis tervise- ja ohutuse järelevalvesüsteemi, mis sisaldab teavet kõikide suuremate vahejuhtumite ning meetmete kohta. Kõikides piirkondades investeeritakse palju aega ja raha (s.t. tervise- ja ohutusalase töö juhtimisse ning teabe andmisesse), et ennetada võimalikke tõrkeid juba aegsalt ette.