web tracking
Kontakt:+372 636 3895
 • Keskkond
  …keskkonda on vaja suhtuda lugupidavalt.

  Oleme võtnud endale ülesandeks vähendada oma ökoloogilist jalajälge, käidelda jäätmeid tõhusalt ja suurendada pakutavate ökoloogiliste toodete mahtu.

  Optimaalsete marsruutide kavandamine

  Eesmärk
  Vähendada järgmise kahe aastaga kogu kontsernis meie müüjate läbitavat aastakilometraaži, mis on 50 miljonit kilomeetrit, vähemalt 10% võrra ja saavutada meie ökoloogilise jalajälje vähenemine.  

  Tegevus 
  Oleme investeerinud üle 1,5 miljoni euro, et töötada välja automaatne marsruudi kavandamise süsteem, mis aitab koostada meie teenindajatele tõhusamaid liikumismarsruute. See toob kaasa kilomeetrite üldmahu vähenemise tegevuskohtade vahel liikudes. Samal ajal optimeerib see joogi- ja söögimasinate hoolduseks tehtavaid visiite, suurendades seeläbi tarbijate rahulolu. 

  Uut süsteemi katsetati 2009. aasta alguses ja võeti seejärel kasutusse kõigis Euroopa suurimates riikides. 

   

  Keskkonnastandardid

  Eesmärk  
  Vähendada meie tekitatavaid süsinikuheitmeid ja jäätmeid seeläbi, et töötame meie äritegevuse erinevates valdkondades (nt. ümbertöötlemine ja jäätmed, transport ja masinaarendus) välja keskkonda puudutavad miinimumstandardid. 

  Tegevus 
  Kõik seadmed hävitatakse vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevas direktiivis sätestatud normidele. Lisaks sellele pikendame masinate tööiga nende parandamise ja uuendamise kaudu, kui see on keskkonna seisukohast mõistlik. Samuti tagame, et enamik kasutuselt kõrvaldatud masinate osi töödeldakse ümber ja võetakse uuesti kasutusse. Investeerime veel lisaks uutesse masinatesse, mis muudavad ümbertöötlemise masina kasutusea lõpus lihtsamaks. Näiteks on kõik 2009. aastal müüki tulnud külmade jookide ja suupistete masinad isoleervahuga vooderdatud. 

  Masinaarendus

  Eesmärk 
  Pakkuda energiatõhususe suurendamiseks moodsaid tootmismeetodeid ja ajakohast tootmistehnoloogiat rakendavaid joogi- ja söögimasinaid. Kõik uued mudelid vähendavad varasemate mudelitega võrreldes energiakasutust vähemalt 20% võrra. Lisaks peavad uued masinad sisaldama vähemalt 10% ümbertöödeldud materjale. Me püüdleme selle poole, et osta vähemalt 90% oma masinatest tootjatelt, kellel on ISO14001 sertifikaat.

  Tegevus 
  Viimase aasta jooksul oleme tulnud turule mitme uue masinaga, mis vastavad masinaarenduse vallas meie enda püstitanud eesmärkidele ja isegi ületavad neid. Nende uute masinate hulgas on uus klaasist esipaneeliga külmade jookide masin – St Tropez, mis kasutab ooterežiimil 50% vähem energiat kui varasem mudel, ning suupistete masinate uude põlvkonda kuuluv masin, mis toodi turule 2009. aasta teises kvartalis ja mis kasutab varasema mudeliga võrreldes ooterežiimil 28% vähem energiat.

  Samuti asume katsetama avalikes kohtades kasutatavaid joogi- ja söögimasinaid, mis on varustatud LED-lampidega ja peaksid praegu turulolevate masinatega võrreldes vähendama energiakasutust 15% võrra.